Dotace Jihomoravského kraje

Moravany – dostavba kanalizace

Projekt řeší výstavbu splaškové a dešťové kanalizace na ulici Hlavní a na spojovací uličce mezi ulicemi Hlavní, Květnou a Žitnou včetně propojení s již vybudovanými lokalitami s oddílnou kanalizací.

publikováno5. 11. 2017

Aktuality