Dotace z rozpočtu obce

Obec Moravany poskytuje ze svého rozpočtu dotace pro nestátní neziskové organizace sídlící či působící na katastru naší obce, ev. sdružující občany naší obce. 

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je povinností každého žadatele o dotaci nejdříve vyplnit „Žádost o dotaci“ a tuto doručit obci.
Žádost o dotaci je následně předložena Radě obce Moravany ke schválení. 

V případě schválení je s žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva a posledním krokem je po vyčerpání dotace, dle smluvních podmínek žadatelem předloženo „Finanční vyúčtování“. Schválení dotace přesahující částku 50.000 Kč je již v kompetenci zastupitelstva obce.

Kontaktní osoba pro poskytování dotací: Lucie Stroblíková, místostarostka, tel.: 547 244 220, email: obec@moravanyubrna.cz

Dokument Vystavení Sejmutí
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Moravany 2024 detail
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – SK TROOPERS z.s. detail
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Moravany detail
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – MAS Bobrava z.s. detail
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – SK TROOPERS z.s. detail
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Moravany detail
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci – Vrabčák Moravany, z.s. detail
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Moravany detail
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Moravany k 22. 4. 2020 detail
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římsko katolické farnosti Moravany detail
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Moravany ke dni 28. 3. 2021 detail
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Moravany ke 4. 5. 2020 detail
Vyúčtování dotace z rozpočtu obce pro rok 2017 detail
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Moravany k 1. 4. 2016 detail
Vyúčtování dotace z rozpočtu obce pro rok 2015 detail
VZOR Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce detail
Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro rok 2017 detail
Vyúčtování dotace z rozpočtu obce pro rok 2016 detail