Vyhlášky a nařízení

Dokument Platnost Vystavení Sejmutí
Obecně závazná vyhláška obce Moravany č. 2024/1, kterou se zakazuje žebrání za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích detail
Evidence právních předpisů za rok 2023 detail
Oznámení o vyhlášení právního předpisu – pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství detail
Oznámení o vyhlášení právního předpisu – stanovení školských obvodů detail
Obecně závazná vyhláška obce Moravany 3/2023, kterou se stanoví školský obvod ZŠ zřízené obcí Moravany a část společného školského obvodu ZŠ zřízené Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec detail
Obecně závazná vyhláška obce Moravany 4/2023, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Moravany detail
Obecně závazná vyhláška obce Moravany č.2/2023 k zajištění udržování čistoty ulic detail
Oznámení o vyhlášení právního předpisu detail
Obecně závazná vyhláška obce Moravany č.1/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství detail
Oznámení o vyhlášení právního předpisu detail
Evidence právních předpisů za rok 2022 detail
Evidence právních předpisů za rok 2021 detail
Obecně závazná vyhláška obce Moravany č.3/2021 detail
Obecně závazná vyhláška č.2/2021 detail
Obecně závazná vyhláška obce Moravany č. 1/2021 detail
Evidence právních předpisů za rok 2020 detail
Obecně závazná vyhláška obce Moravany č. 1/2020 detail
Evidence právních předpisů obce Moravany za rok 2019 detail
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 detail
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 detail