Vybudování chodníků u okružní křižovatky silnice III/15275 v obci Moravany

Cílem projektu je vytvoření bezpečné infrastruktury pro pěší v obci Moravany.

Předmětem realizace projektu je výstavba bezbariérových chodníků u nově vytvořené okružní křižovatky silnice III/15275 v obci Moravany (ulice hlavní) včetně čtyř přechodů pro chodce a instalace veřejného osvětlení podél pěší komunikace.

Realizované chodníky vytvoří kolem navrhované a nově budované okružní křižovatky ucelený, bezpečný a bezbariérový systém chodníků a zajistí obyvatelům obce i dalším cílovým skupinám projektu bezpečný a komfortní pěší pohyb v předmětné části obce Moravany.

Výstavbou chodníků u nově zbudované okružní křižovatky ve východní okrajové části Moravan na silnici III/15275 dojde v obci ke zkvalitnění infrastruktury pro pěší v obci, navýšení bezpečnosti pohybu pěších i motorizovaných účastníků silničního provozu po obci a k zajištění bezpečného, komfortního a bezbariérového přístupu k nově vytvořeným zastávkám veřejné autobusové dopravy. Vybudováním chodníků, které budou napojeny na stávající infrastrukturu, chce obec vytvořit ucelený a bezpečný systém pěších komunikací, a tím navýšit bezpečnost chodců i bezpečnost motoristů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Mohlo by Vás zajímat

Rekonstrukce schodiště pod kostelem

V rámci projektu bylo zrekonstruováno schodiště pod kostelem sv. Václava na veřejném prostranství. Cílem je podpora
projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava.

publikováno19. 10. 2022

Aktuality

Retardéry U Hájku

Vážení občané,

dnešním dnem začínají stavební a zemní práce na vybudování retardérů na ulici U Hájku

publikováno17. 4. 2024