Vybudování chodníků u okružní křižovatky silnice III/15275 v obci Moravany

Cílem projektu je vytvoření bezpečné infrastruktury pro pěší v obci Moravany.

Předmětem realizace projektu je výstavba bezbariérových chodníků u nově vytvořené okružní křižovatky silnice III/15275 v obci Moravany (ulice hlavní) včetně čtyř přechodů pro chodce a instalace veřejného osvětlení podél pěší komunikace.

Realizované chodníky vytvoří kolem navrhované a nově budované okružní křižovatky ucelený, bezpečný a bezbariérový systém chodníků a zajistí obyvatelům obce i dalším cílovým skupinám projektu bezpečný a komfortní pěší pohyb v předmětné části obce Moravany.

Výstavbou chodníků u nově zbudované okružní křižovatky ve východní okrajové části Moravan na silnici III/15275 dojde v obci ke zkvalitnění infrastruktury pro pěší v obci, navýšení bezpečnosti pohybu pěších i motorizovaných účastníků silničního provozu po obci a k zajištění bezpečného, komfortního a bezbariérového přístupu k nově vytvořeným zastávkám veřejné autobusové dopravy. Vybudováním chodníků, které budou napojeny na stávající infrastrukturu, chce obec vytvořit ucelený a bezpečný systém pěších komunikací, a tím navýšit bezpečnost chodců i bezpečnost motoristů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Mohlo by Vás zajímat

Rekonstrukce schodiště pod kostelem

V rámci projektu bylo zrekonstruováno schodiště pod kostelem sv. Václava na veřejném prostranství. Cílem je podpora
projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava.

publikováno19. 10. 2022

Aktuality

Uzavření přepážek OÚ Moravany - DOVOLENÁ

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE  PŘEPÁŽKY:

  • Czech POINT (ověřování listin a podpisů)
  • Evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu)

Budou ve dnech 15. 7. 2024 a 17. 7. 2024 z důvodu dovolené uzavřeny.

publikováno10. 7. 2024

Oprava komunikace na ul. Modřická

Vážení spoluobčané,

SÚS bude provádět opravu povrchu na ulici Modřická a Moravanská (krajská sil. III/15276) od 8.7. 2024 do 31.8. 2024, což představuje uzavírku těchto ulic, rozdělenou do dvou etap viz situační plán. 

publikováno25. 6. 2024