Program rozvoje obce 2016-2020

Program rozvoje obce 2016-2020

Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Moravany. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu.

Vychází z územního plánu obce a ze současného demografického, sociálního, kulturního a ekologického stavu. Jedná se otevřený dokument, jehož hlavním smyslem je rozvoj obce, který povede k zachování její samostatnosti a prosperitě.

Dokument Velikost
Program rozvoje obce 2016-2020 548.27 KB
Vytvořeno: 29. 11. 2023 / Upraveno: 20. 6. 2024 / Autor: spravce

Mohlo by Vás zajímat

Hodnotící workshop

Pojmem audit jsou všeobecně označovány postupy sloužící k tomu, aby analyzovaly a systematizovaly procesy.

Slovo audit vychází z latinského audire: slyšet, naslouchat, konzultace. Zapojení veřejnosti je proto důležitým stavebním kamenem auditu familyfriendlycommunity.

publikováno29. 11. 2023

Představení projektu Audit Family Friendly Community

Naší obci a jejím představitelům záleží na tom, aby se rodiny u nás dobře cítily, aby se jim zde dobře žilo. Zajímají nás občané všech věkových kategorií, zajímají nás potřeby těch, kteří žijí sami, těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého.

publikováno29. 11. 2023

Aktuality

Uzavření přepážek OÚ Moravany - DOVOLENÁ

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE  PŘEPÁŽKY:

  • Czech POINT (ověřování listin a podpisů)
  • Evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu)

Budou ve dnech 15. 7. 2024 a 17. 7. 2024 z důvodu dovolené uzavřeny.

publikováno10. 7. 2024

Oprava komunikace na ul. Modřická

Vážení spoluobčané,

SÚS bude provádět opravu povrchu na ulici Modřická a Moravanská (krajská sil. III/15276) od 8.7. 2024 do 31.8. 2024, což představuje uzavírku těchto ulic, rozdělenou do dvou etap viz situační plán. 

publikováno25. 6. 2024