Programy rozvoje 2021 - 2026

Programy rozvoje 2021 - 2026

Program rozvoje obce je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, základním plánovacím dokumentem obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce Moravany.

Základní informace

Smyslem tvorby tohoto dokumentu bylo, na základě popsání aktuální situace v obci, vycházející ze současného demografického, sociálního, kulturního a ekologického stavu, názorů občanů a diskuse pracovní skupiny, formulovat představy o budoucnosti obce, včetně navržení aktivit, které pomohou těchto představ dosáhnout. 

Dokument navazuje na předchozí Program rozvoje obce, který má obec zpracován na období 2016–2020.

Proces tvorby tohoto dokumentu byl realizován v průběhu roku 2020 s výhledem na období 2021–2026.

Hlavním řešitelem za obec byla Bc. Helena Kadlečíková, starostka, Ing. Lucie Stroblíková, místostarostka a ostatní členové zastupitelstva obce

Rozvojový dokument vznikl ve spolupráci s MAS Bobrava, z. s.

V rámci procesu tvorby tohoto strategického dokumentu bylo uskutečněno dotazníkové šetření mezi místními obyvateli, podnikatelskými subjekty a nepodnikatelskými subjekty působícími v obci s cílem zachytit jejich názory a podněty pro budoucí rozvoj obce.

Dokument Velikost
Programy rozvoje 2021 - 2026 3.42 MB
Vytvořeno: 13. 3. 2023 / Upraveno: 28. 12. 2023 / Autor: spravce

Mohlo by Vás zajímat

Hodnotící workshop

Pojmem audit jsou všeobecně označovány postupy sloužící k tomu, aby analyzovaly a systematizovaly procesy.

Slovo audit vychází z latinského audire: slyšet, naslouchat, konzultace. Zapojení veřejnosti je proto důležitým stavebním kamenem auditu familyfriendlycommunity.

publikováno29. 11. 2023

Představení projektu Audit Family Friendly Community

Naší obci a jejím představitelům záleží na tom, aby se rodiny u nás dobře cítily, aby se jim zde dobře žilo. Zajímají nás občané všech věkových kategorií, zajímají nás potřeby těch, kteří žijí sami, těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého.

publikováno29. 11. 2023

Aktuality

Oznámení o dočasné změně úředních hodin OÚ Moravany od 24. 6. 2024

Oznámení o dočasné změně úředních hodin OÚ Moravany

Úřední hodiny pro Vidimaci, legalizaci(ověřování listin a podpisů) a Czech POINT

Pondělí: 8,00 – 11,30 a 13,30 – 17,00h

Úterý: 8,00 – 16,00h

 

Úřední hodiny pro přepážku Evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu)

Středa 8,00 – 11,30 13,30 – 17,00h

Čtvrtek 8,00 – 16,00h

Prosíme o dodržování úředních hodin. Děkujeme.

publikováno20. 6. 2024

Pohádkový potok

22. 6. 2024

Pohádkový potok – 22. 6. 2024 od 14 do 17h

  • z Moravan směr Bobrstezka
  • na trase 2km se na děti budou těšit pohádkové postavy
  • děti čeká sladká odměna

Vstupné 50,- ( není vhodné pro kočárky )

publikováno19. 6. 2024