Úřední deska - archiv

Dokument Vystavení Sejmutí
Opatření obecné povahy – bobr evropský detail
Oznámení o vyhlášení právního předpisu – pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství detail
Oznámení o vyhlášení právního předpisu – stanovení školských obvodů detail
Usnesení ZO Moravany ze dne 14. 12. 2023 detail
Veřejné projednání návrhu Změny Územního plánu města Brna detail
Veřejné projednání návrhu Jednotlivých změn ÚPmB detail
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Moravany 14.12.2023 detail
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení detail
Oznámení zahájení územního řízení detail
Návrh rozpočtu obce Moravany na rok 2024 detail
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2027 detail
Valná hromada č. 24 DSO Šlapanicko detail
Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno – 2023 detail
Veřejné projednání Návrhu Změny ÚPmB detail
Návrh opatření obecné povahy - bobr evropský detail
Rozhodnutí detail
Usnesení ZO Moravany ze dne 5. 10. 2023 detail
Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Moravany 5.10.2023 detail
Usnesení ZO Moravany ze dne 7. 9. 2023 detail
Oznámení o zahájeném vodoprávním řízení detail