Úřední deska - archiv

Dokument Vystavení Sejmutí
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Moravany 11. 6. 2024 detail
Veřejná vyhláška - Návrh stanovení místní úpravy provozu - Okružní křižovatka Moravany západ detail
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - Moravany, ul. Školní – obnova komunikace detail
Územní rozhodnutí č. 33/2024 detail
Vyhlášení výběrového řízení na pozici Účetní detail
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu detail
Územní rozhodnutí č. 525 detail
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise detail
Návrh opatření obecné povahy detail
Územní rozhodnutí č. 29/2024 detail
Veřejná vyhláška – Hromadný předpisný seznam detail
Jmenování zapisovatele detail
Veřejná vyhláška - Společné povolení "Chodník mezi ul. Jabloňová a ul. Osamělá" - Moravany detail
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 detail
Dražební vyhláška detail
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu detail
Záměr pachtu obecních pozemků detail
Veřejná vyhláška detail
Veřejná vyhláška detail
Usnesení ZO Moravany ze dne 4. 4. 2024 detail