Sběrné místo u ČOV

Sběrné místo u ČOV

Sběrné místo je určeno pouze pro občany s trvalým pobytem v Moravanech (po předložení OP)

Adresa

ul. U Čištičky (u ČOV za moravanským rybníkem)

Provozní doba

Středa14:00 – 18:00
Sobota8:00 – 12:00

Na sběrném místě mohou občané Moravan odkládat tyto odpady:

  • Velkoobjemový odpad
  • Nebezpečný odpad
  • Stavební suť
  • Zpětný odběr elektrospotřebičů
  • Kovy
  • Sklo (směsné i bílé)
  • Bioodpad
  • Papír

Prosíme občany, aby dodržovali provozní dobu a nenechávali železo a jiný odpad na příjezdové cestě. Děkujeme!

Vytvořeno: 7. 4. 2023 / Upraveno: 28. 12. 2023 / Autor: spravce

Mohlo by Vás zajímat

Hřbitov Moravany u Brna

Hřbitov v obci Moravany se nachází na vyvýšeném místě zhruba 120 m od bran kostela sv. Václava na pozemcích patřícím Římskokatolické farnosti Moravany a Obci Moravany. 

publikováno7. 4. 2023

Aktuality