Audit Family Friendly Community

Audit Family Friendly Community

O auditu

Audit je rozšířením podpory obcí ze strany krajů a má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek života rodin. Významnou výhodou auditu je pomoc v realizaci těch opatření, která si obec na základě systematicky provedené analýzy sama zvolí a se souhlasem rady nebo zastupitelstva obce po dobu tří let realizuje a naplňuje.

Informace o zapojení obce Moravany u Brna na portálu affc-jmk.cz