Podatelna

Podatelna titulní foto

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů.

UMÍSTĚNÍ PODATELNY

OÚ Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 (podatelna je v přízemí budovy)

tel.: +420 547 244 330

ÚŘEDNÍ HODINY PODATELNY

Pondělí8.00 – 11.30 hod.13.30 – 17.00 hod.
Úterý8.00 – 12.00 hod.13.00 – 15.00 hod.
Středa8.00 – 11.30 hod.13.30 – 17.00 hod.
Čtvrtek8.00 – 12.00 hod.13.00 – 15.00 hod.
Pátek8.00 – 14.00 hod. 

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ DOKUMENTŮ

Obec Moravany

Obecní úřad Moravany

Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany

ELEKTRONICKÁ PODATELNA

Podatelna přijímá podání v elektronické podobě zaslaná:

  • Na elektronickou adresu: obec@moravanyubrna.cz (pro všechna podání určená obci i úřadu Moravany)

  • Prostřednictvím datové schránky ID: bsjatks

Doručování podání v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Bližší informace o datových schránkách včetně jejich seznamu lze nalézt na internetových stránkách www.datoveschranky.info.

Datové zprávy doručené na elektronickou adresu podatelny, jsou potvrzovány po načtení do elektronického systému spisové služby automaticky generovanou e-mailovou zprávou. Zpráva potvrzující doručení se odesílá na e-mailovou adresu, ze které byla doručená zpráva odeslána (pokud ji lze zjistit). Doručení datové zprávy do datové schránky potvrzuje automaticky Informační systém datových schránek.

V případě podání učiněné do ISDS pak přílohy ve formátech stanovených vyhláškou č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek.

Max. velikost doručené e-mailové zprávy je 10 MB, max. velikost datové zprávy doručené do datové schránky je 20 MB.

Podání nebo jeho přílohy mohou tvořit pouze soubory v těchto formátech:

xls/xlsx, txt, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, ZIP, PDF/A-1b bez elektronického podpisu, s elektronickým podpisem PDF/A-2 a výše.

V případě elektronického podpisu je nutné použít zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz.

UPOZORNĚNÍ

Komunikace prostřednictvím emailu je považována za nezaručenou komunikaci. Při odesílání podání v elektronické podobě emailem je tedy nutné počítat s tím, že datová zpráva nemusí být vůbec doručena.

Spustitelné soubory (např. exe, com apod.), nebo zaheslované ZIP soubory nebudou přijaty.

Podání je možné učinit rovněž na těchto technických nosičích dat:

  • CD, DVD
  • USB flash disky

Technické nosiče se doručují na adresu podatelny. Technický nosič vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému soudu (např. viry, trojský kůň atd.), považuje se takové elektronické podání v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby za nedodané. O tomto bude podatel vyrozuměn.

Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání a ke které věci se vztahují, se považují v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby za nedodané. O tomto bude podatel vyrozuměn.

UPOZORNĚNÍ

Za poškozený dokument se považuje i dokument, který není možné vytisknout. Na žádost může být komunikace s úřadem vedena i v listinné podobě.

Vytvořeno: 17. 5. 2023 / Upraveno: 28. 12. 2023 / Autor: spravce

Mohlo by Vás zajímat

Oznámení o dočasné změně úředních hodin OÚ Moravany od 24. 6. 2024

Oznámení o dočasné změně úředních hodin OÚ Moravany

Úřední hodiny pro Vidimaci, legalizaci(ověřování listin a podpisů) a Czech POINT

Pondělí: 8,00 – 11,30 a 13,30 – 17,00h

Úterý: 8,00 – 16,00h

 

Úřední hodiny pro přepážku Evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu)

Středa 8,00 – 11,30 13,30 – 17,00h

Čtvrtek 8,00 – 16,00h

Prosíme o dodržování úředních hodin. Děkujeme.

publikováno20. 6. 2024

Aktuality

Oznámení o dočasné změně úředních hodin OÚ Moravany od 24. 6. 2024

Oznámení o dočasné změně úředních hodin OÚ Moravany

Úřední hodiny pro Vidimaci, legalizaci(ověřování listin a podpisů) a Czech POINT

Pondělí: 8,00 – 11,30 a 13,30 – 17,00h

Úterý: 8,00 – 16,00h

 

Úřední hodiny pro přepážku Evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu)

Středa 8,00 – 11,30 13,30 – 17,00h

Čtvrtek 8,00 – 16,00h

Prosíme o dodržování úředních hodin. Děkujeme.

publikováno20. 6. 2024

Pohádkový potok

22. 6. 2024

Pohádkový potok – 22. 6. 2024 od 14 do 17h

  • z Moravan směr Bobrstezka
  • na trase 2km se na děti budou těšit pohádkové postavy
  • děti čeká sladká odměna

Vstupné 50,- ( není vhodné pro kočárky )

publikováno19. 6. 2024