Strategické dokumenty

Strategické dokumenty titulní foto

O auditu

Audit je rozšířením podpory obcí ze strany krajů a má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek života rodin. Významnou výhodou auditu je pomoc v realizaci těch opatření, která si obec na základě systematicky provedené analýzy sama zvolí a se souhlasem rady nebo zastupitelstva obce po dobu tří let realizuje a naplňuje.

Informace o zapojení obce Moravany u Brna na portálu affc-jmk.cz

Strategie BESIP 2021 - 2030

Má za cíl realizací vhodných opatření v oblasti zvyšování bezpečnosti dopravy zainteresovat subjekty působící v obci tak, aby vyvíjely klíčové aktivity s pozitivním dopadem na bezpečnost silničního provozu.

publikováno29. 11. 2023

Program rozvoje obce 2016-2020

Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Moravany. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu.

publikováno29. 11. 2023

Programy rozvoje 2021 - 2026

Program rozvoje obce je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, základním plánovacím dokumentem obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce Moravany.

publikováno13. 3. 2023

Aktuality