Úřední deska

Úřední deska titulní foto
Prodeje a pronájmy
Dokument Vystavení Sejmutí
Záměr pronájmu pozemku detail
Informace z jiných úřadů
Dokument Vystavení Sejmutí
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci detail
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Šlapanicko za rok 2023 detail
Vv – Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje detail
Vv – návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje detail
Pozvánka na veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko detail
Vyhlášení popisu věci - Policie ČR detail
DSO Šlapanicko – Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci – projekt Nový domov detail
DSO Šlapanicko – Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci detail
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci detail
Rozpočet a závěrečný účet 2023
Dokument Vystavení Sejmutí
Závěrečný účet obce Moravany za rok 2023 detail
Dotace z rozpočtu obce
Dokument Vystavení Sejmutí
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Moravany 2024 detail
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – SK TROOPERS z.s. detail
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Moravany detail
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – MAS Bobrava z.s. detail
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – SK TROOPERS z.s. detail
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Moravany detail
Rozpočet a závěrečný účet 2024
Dokument Vystavení Sejmutí
Střednědobý výhled rozpočtu 2025–2027 detail
Rozpočet obce Moravany na rok 2024 detail
Rozpočty obce
Dokument Vystavení Sejmutí
Oznámení o vyvěšení dokumentu detail
Vyhlášky a nařízení
Dokument Vystavení Sejmutí
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 detail

Aktuality