Informace z obecního úřadu

Dokument Vystavení Sejmutí
Očkování psů proti vzteklině detail
Čištění kanalizace detail
Čištění kanalizace detail
Čištění kanalizace detail
Čištění kanalizace detail
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 - Obec Moravany detail
Nabídka brigády - údržba obecní zeleně detail
Výzva k odstranění vraku detail
Vyhlášení veřejné výzvy – Referent/ka společné státní správy a samosprávy detail
Částečná uzavírka - Ořechovská 14.11.-30.11.2022 detail
Opis výsledku zpracování - 2.kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR za volební okrsek č.1 a č.2 detail
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním okrku č. 1 a 2 detail
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Moravany ve volebním okrsku č. 1 a 2 detail
Výsledky voleb ve volebním okrsku č.1 a č.2 detail
Záměr směny částí pozemků detail
Vyhlášení výběrového řízení - Pracovník údržby detail
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020 detail
Záměr směny části pozemku detail
Veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování ÚP detail
Záměr pronájmu obecního pozemku detail