Myslivost

Myslivci hospodaří na 526 ha honebních pozemků, kdy výkon práva myslivosti vykonává 15 řádných členů.

 

Historie Honební Jednoty Moravany    

Honební jednota Moravany byl spolek založený v roce 1939. Členové měli právo i povinnost zvěř chovat, starat se o ni a také podle zákona lovit. V době vypuknutí 2. světové války byly všechny honební spolky zakázány, členové museli odevzdat lovecké zbraně. V roce 1945 je spolek obnoven. Po roce 1948 jsou spolky přejmenovány na Myslivecká sdružení, kdy členství již není podmíněno vlastnictvím půdy a myslivost je zpřístupněna širokým vrstvám obyvatelstva. Jsou vydávány nové lovecké lístky, v Mysliveckém sdružení musí být hospodář a přísežná stráž. V roce 1973 je nařízena reorganizace honiteb a tímto je Myslivecké sdružení sloučeno s okolními sdruženími a to, Modřice, Nebovidy a Ostopovice. V roce 1990 na výroční členské schůzi členové žádají rozdělení na původní samostatná sdružení, která fungovala před rokem 1973. Toto bylo  odsouhlaseno.

V roce 1993 vstupuje v platnost  novela zákona o myslivosti, kdy je vlastnictví honiteb opět spojeno s vlastnictvím pozemků. Z tohoto důvodu vlastníci honebních pozemků zakládají, sdružení vlastníků honebních pozemků a vzniká Honební společenstvo Bobrava Moravany.

Myslivci v Moravanech dnes

Myslivci hospodaří na 526 ha honebních pozemků, kdy výkon práva myslivosti vykonává 15 řádných členů. V honitbě je hlavní zvěří, zvěř srnčí, zajíc, bažant.  Občas zde prochází i prase divoké. Naopak zcela vymizel králík divoký a koroptev tato zvěř se zde vyskytovala v hojném počtu. Králičí populaci zdecimoval mor a koroptve velkoplošné zemědělství.

Nejvíce práce, všichni členové odvádějí v honitbě kdy tato činnost je většinou skryta očím široké veřejnosti. V prvé radě se jedná o přikrmování zvěře. Dalším důležitým úkolem je založení políček pro zvěř, především v lokalitách, kde jsou omezené podmínky pro obživu zvěře. Neméně důležitou činností je také údržba mysliveckých zařízení. Všechny tyto činnosti si financuje Honební společenstvo z vlastních prostředků nebo z darů.  Odměnou za tuto práci je pouze pobyt v přírodě, případně spojený s odlovem některého druhu zvěře.

Do veřejného života obce se myslivci zapojují pořádáním dnes již tradiční letní noci, která se těší hojné návštěvnosti. Další činností pro veřejnost je organizace při dětském dnu. Spolupracujeme se Základní školou v Moravanech, pořádáme pro ně besedy s mysliveckou tématikou. Nelze opomenout tradiční Štěpánský hon ukončený na Moravanské rychtě pro veřejnost. I nadále bychom chtěli pro občany obce organizovat myslivecké akce. Pokud budeme osloveni představiteli obce účastnit se i organizování jiných akcí.        

Do budoucna

Prvořadým úkolem je péče o zvěř, která u nás spočívá v udržení kvalitní srnčí zvěře a zvýšení počtů drobné zvěře zajíce a bažanta. Jak již bylo zmíněno, populace králíka divokého a koroptve z Moravanské přírody nenávratně zmizeli. Naopak jsme vybudovali dvě bažantí odchovny, zde máme každoročně cca 200 kusů bažantí zvěře a část jí je vypuštěna do přírody. Zajíce, kterého máme ve stavech, již několikátým rokem ne lovíme, jelikož jeho počty výrazně klesli.

V dnešní době, dochází k velkým změnám krajiny, kdy se zvyšuje procento velké zástavby jak průmyslových tak i bytových komplexů, čímž zvěři ubývá množství volné přírody a kvalitní potravy. Naším úkole je tedy zakládání bio pásů, celoročně přikrmování zvěře a především budování lokalit zdrojů s vodou kde ji budeme pro zvěř dovážet. Také a po dohodě s OÚ vybudovat klidové zóny pro zvěř,  vytypovat  tyto lokality, a zde nebude rušena veřejností.

Vytvořeno: 9. 12. 2023 / Upraveno: 18. 6. 2024 / Autor: spravce

Mohlo by Vás zajímat

Aktuality

Oznámení o dočasné změně úředních hodin OÚ Moravany

Oznámení o dočasné změně úředních hodin OÚ Moravany

Úřední hodiny pro Vidimaci, legalizaci(ověřování listin a podpisů) a Czech POINT

Pondělí: 8,00 – 11,30 a 13,30 – 17,00h

Úterý: 8,00 – 16,00h

 

Úřední hodiny pro přepážku Evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu)

Středa 8,00 – 11,30 13,30 – 17,00h

Čtvrtek 8,00 – 16,00h

Prosíme o dodržování úředních hodin. Děkujeme.

publikováno20. 6. 2024

Pohádkový potok

22. 6. 2024

Pohádkový potok – 22. 6. 2024 od 14 do 17h

  • z Moravan směr Bobrstezka
  • na trase 2km se na děti budou těšit pohádkové postavy
  • děti čeká sladká odměna

Vstupné 50,- ( není vhodné pro kočárky )

publikováno19. 6. 2024