Mateřská škola Moravánek

Mateřská škola Moravánek - titulní foto

Mateřská škola Moravánek je moderní škola v centru tradiční obce, ve které se daří respektovat a ukazovat dětem krásu přírody

O nás

Zajišťujeme všestrannou péči dětem předškolního věku, podněcuje a rozvíjí elementární vzdělanostní základ pro další celoživotní vzdělávání a výchovu dětí dle platných požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

V současné době má škola šest tříd s celkovou kapacitou až 138 dětí, které jsou rozděleny do běžných tříd – Kuřátka, Motýlci, Koťátka, Berušky, speciální třídy pro děti s narušenou komunikační schopností Sovičky a běžné třídy Ovečky na detašovaném pracovišti v Brně-Pšeník 18.

Moderní prostory

Sídlí v moderní budově, nově postavené v roce 2009 dle architektonického záměru firmy ATX Architekti spol. s r.o. V roce 2011 byla provedena přístavba dalších dvou tříd. V září 2016 byla dokončena rekonstrukce, při které se z ředitelny a přilehlého skladu vybudovala nová třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Komplex je zasazen do krásného prostředí na okraji obce Moravany, v těsné blízkosti polí a lesa, které vybízí k procházkám, objevování a poznávání přírodních jevů.

Prostředí pro výuku

Mateřská škola má dostatečně velké prostory, které vyhovují nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem, prostorné šatny, ve třídách lze variabilně pracovat s prostory dle různých potřeb a přání dětí pomocí paravánů a zatahovacích dveří. Děti se tak mohou nerušeně věnovat svým potřebám a zájmům. Nabídka hraček a didaktických pomůcek je velice pestrá a účelově vybavována dle specifikací tříd. Zajímavé řešení výdejových pultů, pracovních koutků přímo ve třídách umožňují dětem prohlubovat dovednosti v oblasti sebe obsluhy (svačinky, obědy, pitný režim), nebo ve výtvarných či pracovních činnostech, kde je prostor pro jejich kreativitu. Třídy jsou slunné, prostorné s velkými terasami, v létě vybavenými koberci, zatahovacími markýzami, které prodlužují dětem pobyt i pohybové aktivity na čerstvém vzduchu během dne. Dále mají k dispozici nejrůznější pomůcky jako je skleník, nádrže pro seznamování s vodním prostředím apod. Všechno zařízení školy včetně cvičebního nářadí i zdravotně hygienické zařízení včetně lehátek jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a odpovídají počtu dětí. Veškeré vybavení je v pestrých veselých barvách a vytváří příjemné estetické zázemí dětem. Velké prostorné a prosklené prostory mateřské školy umožňují rodičům kdykoliv nahlédnout do dění školy. Součástí mateřské školy je venkovní atrium, které využíváme k prezentaci výrobků dětí a ke společné výzdobě, např. dle ročního období.

Mateřská škola má k dispozici velkou prostornou zahradu vybavenou pískovišti, zahradním altánem, dřevěnými průlezkami, skluzavkou, pružinovými houpadly a vodním mlhovištěm s oblázkovou plážičkou. Vize do budoucna je tematické rozčlenění zahrady. Naším záměrem je také vybudování bylinkové zahrádky, díky níž budou děti vlastním přičiněním sledovat růst bylinek.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Stravování

Dětem je poskytována plnohodnotná zdravá a vyvážená strava. Každodenní nabídka čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných šťáv a salátů a pestrý jídelníček je samozřejmostí. Školní kuchyně připravuje zdravé jídlo v konvektomatu bez ztrát vitamínů a živin s minimální spotřebou tuků. Mezi podávanou plnohodnotnou zdravou a vyváženou stravou jsou dodržovány vhodné intervaly. Samozřejmostí je pitný režim dětí s možností volby tekutin. Paní učitelky jdou dětem příkladem, stolují zároveň s nimi. Klademe důraz na zdravý životní styl a na samostatné rozhodování, kdy děti do jídla v žádném případě nenutíme a dáváme jim možnost výběru.

Denní režim

Mateřská škola je otevřena od 6:30 do 16:30 hodin. Děti se scházejí zpravidla do 8:30, čas je využit převážně pro volné hry dětí, pro individuální činnosti, preventivní chvilky. Poté následuje průběžná svačina v rozmezí od 8:30 do 9:00. Po svačině jsou organizovány řízené činnosti formou prožitkového učení, hry a další vzdělávání dle ŠVP PV. Pobyt venku probíhá v době od 10 do 12 hodin. Oběd je podáván od 12:00 do 12:30 hodin. Od 12:15 do 12:30 se některé děti rozcházejí domů. Ostatní děti odpočívají a relaxují zpravidla do 14:15, předškolní děti a děti s odkladem školní docházky věnují čas po odpočinku přípravou na další vzdělávání např. formou vypracovávání pracovních listů, legohrátek apod. Svačina se dětem podává ve 14:30 hodin. Následují volné hry dětí, pohybové, výtvarné, pracovní, hudební aktivity dle výběru dětí. Děti se rozcházejí do 16:30, kdy se budova zabezpečí.

Prostředí naší mateřské školy si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Vytvořeno: 7. 4. 2023 / Upraveno: 28. 12. 2023 / Autor: spravce

Mohlo by Vás zajímat

Aktuality

Oznámení o dočasné změně úředních hodin OÚ Moravany od 24. 6. 2024

Oznámení o dočasné změně úředních hodin OÚ Moravany

Úřední hodiny pro Vidimaci, legalizaci(ověřování listin a podpisů) a Czech POINT

Pondělí: 8,00 – 11,30 a 13,30 – 17,00h

Úterý: 8,00 – 16,00h

 

Úřední hodiny pro přepážku Evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu)

Středa 8,00 – 11,30 13,30 – 17,00h

Čtvrtek 8,00 – 16,00h

Prosíme o dodržování úředních hodin. Děkujeme.

publikováno20. 6. 2024

Pohádkový potok

22. 6. 2024

Pohádkový potok – 22. 6. 2024 od 14 do 17h

  • z Moravan směr Bobrstezka
  • na trase 2km se na děti budou těšit pohádkové postavy
  • děti čeká sladká odměna

Vstupné 50,- ( není vhodné pro kočárky )

publikováno19. 6. 2024