Informace z jiných úřadů

Dokument Vystavení Sejmutí
Vv – návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje detail
Oslava 30 let města Modřice detail
Veřejná vyhláška – Oznámení detail
Pozvánka na veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko detail
Veřejná vyhláška - Návrh stanovení místní úpravy provozu - Okružní křižovatka Moravany západ detail
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - Moravany, ul. Školní – obnova komunikace detail
Územní rozhodnutí č. 33/2024 detail
Územní rozhodnutí č. 525 detail
Územní rozhodnutí č. 29/2024 detail
Veřejná vyhláška – Hromadný předpisný seznam detail
Veřejná vyhláška - Společné povolení "Chodník mezi ul. Jabloňová a ul. Osamělá" - Moravany detail
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 detail
Dražební vyhláška detail
Informace o vydání osobních dokladů detail
Veřejná vyhláška detail
Vyhlášení popisu věci - Policie ČR detail
Veřejná vyhláška detail
Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci detail
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení detail
Termín pro papírové daňové přiznání detail