Informace z jiných úřadů

Dokument Vystavení Sejmutí
Rozhodnutí č. 539 - územní rozhodnutí detail
Veřejná vyhláška - Moravany NET optická síť, část ul.Žitná detail
Daň z nemovitých věcí - infolinky detail
Opatření obecné povahy – bobr evropský detail
DSO Šlapanicko – Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci – projekt Nový domov detail
Veřejné projednání návrhu Změny Územního plánu města Brna detail
Veřejné projednání návrhu Jednotlivých změn ÚPmB detail
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení detail
Oznámení zahájení územního řízení detail
Odkup pozemků detail
Valná hromada č. 24 DSO Šlapanicko detail
Veřejné projednání Návrhu Změny ÚPmB detail
Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno – 2023 detail
Návrh opatření obecné povahy - bobr evropský detail
Rozhodnutí detail
Seznam nemovitostí detail
Oznámení o zahájeném vodoprávním řízení detail
Veřejná vyhláška - oznámení o předávávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa detail
Veřejná vyhláška - oznámení detail
OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci detail