Strategie BESIP 2021 - 2030

Strategie BESIP 2021 - 2030

Téma bezpečnosti v silničním provozu se týká nejen skupiny řidičů, ale také ostatních účastníků provozu, a to od nejmladšího věku až po nejstarší občany. 

Tento dokument pohlíží na bezpečnost s důrazem na místní, tj. obecní úroveň v obci Moravany. 

Má za cíl realizací vhodných opatření v oblasti zvyšování bezpečnosti dopravy zainteresovat subjekty působící v obci tak, aby vyvíjely klíčové aktivity s pozitivním dopadem na bezpečnost silničního provozu.

Předkládaný dokument je pro představitele obce účinným nástrojem, jak systémově přistupovat k řešení bezpečnosti silničního provozu jakožto celku.

Vychází ze Strategie BESIP 2021–2030, navazuje na krajskou strategii bezpečnosti silničního provozu a v neposlední řadě i na Program rozvoje obce Moravany.

Dokument nejprve identifikuje problémová místa v dopravě v obci a prostřednictvím Akčního plánu stanovuje opatření, jejichž realizace mohou přispět ke snížení dopravní nehodovosti a jejich následků. Obyvatele obce by měl vést k vnímání dopravního prostoru jako systému, ve kterém je nezbytné dodržovat
pravidla silničního provozu. Bez respektování pravidel a kázně účastníků provozu nelze zvýšení bezpečnosti v oblasti silničního provozu uskutečnit.

Vytvořeno: 29. 11. 2023 / Upraveno: 28. 12. 2023 / Autor: spravce

Mohlo by Vás zajímat

Hodnotící workshop

Pojmem audit jsou všeobecně označovány postupy sloužící k tomu, aby analyzovaly a systematizovaly procesy.

Slovo audit vychází z latinského audire: slyšet, naslouchat, konzultace. Zapojení veřejnosti je proto důležitým stavebním kamenem auditu familyfriendlycommunity.

publikováno29. 11. 2023

Představení projektu Audit Family Friendly Community

Naší obci a jejím představitelům záleží na tom, aby se rodiny u nás dobře cítily, aby se jim zde dobře žilo. Zajímají nás občané všech věkových kategorií, zajímají nás potřeby těch, kteří žijí sami, těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého.

publikováno29. 11. 2023

Aktuality

Oznámení o dočasné změně úředních hodin OÚ Moravany od 24. 6. 2024

Oznámení o dočasné změně úředních hodin OÚ Moravany

Úřední hodiny pro Vidimaci, legalizaci(ověřování listin a podpisů) a Czech POINT

Pondělí: 8,00 – 11,30 a 13,30 – 17,00h

Úterý: 8,00 – 16,00h

 

Úřední hodiny pro přepážku Evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu)

Středa 8,00 – 11,30 13,30 – 17,00h

Čtvrtek 8,00 – 16,00h

Prosíme o dodržování úředních hodin. Děkujeme.

publikováno20. 6. 2024

Pohádkový potok

22. 6. 2024

Pohádkový potok – 22. 6. 2024 od 14 do 17h

  • z Moravan směr Bobrstezka
  • na trase 2km se na děti budou těšit pohádkové postavy
  • děti čeká sladká odměna

Vstupné 50,- ( není vhodné pro kočárky )

publikováno19. 6. 2024