Veřejné zakázky

Profil zadavatele Moravany u Brna

Profil zadavatele na Portálu pro vhodné uveřejnení.

Dokument Vystavení Sejmutí
Veřejná zakázka: Studánka víly Vrbičky detail
III. Etapa rekonstrukce kanalizace - Projektová příprava detail
Veřejná zakázka: Vybudování nové budovy MŠ detail
Veřejná zakázka: Pohádková stezka Bobrstezka detail
Veřejná zakázka: Stavební úpravy zázemí Kulturního domu Moravany detail
Veřejná zakázka: Oprava místní komunikace v ul. Slunná – Moravany detail
Veřejná zakázka: Oprava místních komunikací v obci Moravany detail
Veřejná zakázka: Rekonstrukce chodníků v parku detail
Veřejná zakázka: Rozšíření objektu občanské vybavenosti v obci Moravany včetně zateplení budovy detail
Veřejná zakázka: Úprava křižovatky ulic Střední a Vnitřní včetně zpomalovacího polštáře detail
Veřejná zakázka: Stavební úpravy kulturního domu, parc. č. 1, v k. ú. Moravany u Brna detail
Veřejná zakázka: Stavební úprava stropu včetně zateplení v budově ZŠ Moravany detail
Veřejná zakázka: Projektová příprava Křižovatka sil. III/15275 a MK - Moravany - východ - DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP detail
Veřejná zakázka: Stavební úpravy MŠ Moravany - přístavba třídy pro děti se speciálními potřebami detail
Veřejná zakázka: Sanace vlhkého zdiva v ZŠ Moravany detail
Veřejná zakázka: Stavební úpravy stropu hlavní budovy základní školy v obci Moravany detail
Veřejná zakázka: Moravany - dostavba kanalizace detail
Veřejná zakázka: Oprava havarijního stavu kanalizace obce Moravany - dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřické detail
Veřejná zakázka: Oprava havarijního stavu kanalizace obce Moravany - dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřické detail
Veřejná zakázka: Oprava havarijního stavu kanalizace obce Moravany - dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřické detail