Czech POINT

Název

Obec Moravany, Vnitřní 49/18, Moravany

Činnost

  • Vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy, zrízení DS a vydání nových přístupových údajů.
  • Zprostředkovaná identifikace
  • Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě

Vyřízení jednotlivých druhů vydávaných ověřených výstupů

Výpis z Katastru nemovitostí a snímku katastrální mapy

Poplatek za vydání 1. strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč.
Každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

Výpis z Rejstříku trestů

Poplatek za vydání výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč.

Výpis z Veřejného rejstříku

(obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností.) Žadatel musí znát IČO subjektu.

Poplatek za vydání 1. strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč. 
Každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

Výpis z Živnostenského rejstříku

Poplatek za vydání 1. strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč.
Každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč

Výpis z Registru řidičů

Poplatek za vydání 1. strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč.
Každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Poplatek za vydání 1. strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč.
Každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

Výpis z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Poplatek za vydání 1. strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč.
Každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

Úřední hodiny pracoviště

  • Pondělí: 8:00 - 11.30 hod. / 13.30 - 17:00 hod.
  • Středa: 8:00 - 11.30 hod / 13.30 - 17:00 hod.
Vyřizuje osoba
Vytvořeno: 14. 5. 2020 / Upraveno: 28. 12. 2023 / Autor: spravce

Aktuality