Místní poplatky

Poplatek za psy

Aktuálně

Pro rok 2024 se sazby místního poplatku ze psů nemění.

Splatnost poplatku je 31.5.2024.

Dále vás žádáme, pokud již nejste držiteli přihlášených psů, abyste je písemně odhlásili.

Informace o platbě

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Hotově nebo kartou

Poplatky je možné platit v hotovosti, případně kartou na pokladně obce Moravany v úřední dny:

  • Pondělí, Středa: 8:00 - 11:30 hod. / 13:30 - 17:00 hod.

Bankovní převod

Bankovním převodem na běžný účet obce: 6824641/0100.

  • Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
  • Specifický symbol: 1341

Sazba poplatku za kalendářní rok

  • Pes: 400 Kč                                                                                
  • Pes a každý další téhož držitele: 600 Kč
  • Pes, jehož držitel je osoba starší 65-ti let: 200 Kč                                                                      
  • Pes a každý další téhož držitele, kterým je osoba starší 65-let: 300Kč

Nárok na osvobození nebo úlevu

Upozorňujeme poplatníky, kterým vznikl nárok na osvobození nebo úlevu dle OZV obce Moravany č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, že musí tuto skutečnost nahlásit (doložit) do 15-ti dnů, ode dne kdy tato změna nastala, jinak nárok na osvobození, úlevu zaniká.

Komunální odpad

Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se poplatek nevybírá!

Vyřizuje osoba
Vytvořeno: 29. 12. 2023 / Upraveno: 24. 1. 2024 / Autor: dnavratil

Aktuality

Informace o splatnosti poplatku ze psů

Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili poplatek ze psů, že splatnost poplatku je do 31.5.2024. Poplatek lze uhradit převodem nebo v hotovosti na pokladně OÚ Moravany vždy v pondělí a ve středu od 8,00 - 11,30h a 13,30 - 17,00h. Lze platit i bezhotovostně kartou. 

publikováno23. 5. 2024