Ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace)

Ověření podpisu

Co je důležité předložit k ověření podpisu

Žadatel se musí dostavit osobně s listinou, na které si chce nechat ověřit svůj podpis a předložit dle § 18 zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování, v platném znění k prokázání své totožnosti platný:

  • občanský průkaz nebo cestovní doklad , jde-li o státního občana České republiky
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince
  • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany , jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany
  • průkaz povolení k pobytu azylanta , jde-li o osobu, které byl udělen azyl
  • průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany
  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.  

Poplatek za ověření podpisu

Dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je stanoven za každý podpis poplatek ve výši 50 Kč.
Ověření podpisu se provádí na místě.

Nelze legalizovat podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři!

Ověření listiny

Co je důlezité předložit k ověření listiny

Originál listiny (prvopis nebo ověřený opis, fotokopie listiny).
Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady dle § 6 odst.3 zák.č. 21/2006 Sb.

Poplatek za ověření listiny

Dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je stanoven poplatek za každou i započatou stránku ve výši 30 Kč.
Ověření fotokopií se provádí na místě.

Úřední hodiny

  • Pondělí: 8.00 - 11.30 hod / 13.30 - 17.00 hod.
  • Středa:  8.00 - 11.30 hod. / 13.30 - 17.00 hod.
Vyřizuje osoba
Vytvořeno: 14. 5. 2020 / Upraveno: 24. 1. 2024 / Autor: spravce

Aktuality