Potřebuji vyřídit

Czech POINT

Vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy, zrízení DS a vydání nových přístupových údajů, zprostředkovaná identifikace a žádosti o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě.

publikováno14. 5. 2020

Evidence obyvatel

Změny trvalého pobytu, výpisy z údajů z informačního systému evidence obyvatel, podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR, žádosti o vydání voličského průkazu.

publikováno14. 5. 2020